• Vi hjälper dig med alla dina tolkbehov
    Med kvalite som vår största drivkraft, & är vi företaget man i första hand ska vända sig till för tolkningar och översättningar
  • Vi hjälper dig med alla dina tolkbehov
    Med kvalite som vår största drivkraft, & är vi företaget man i första hand ska vända sig till för tolkningar och översättningar
  • Vi hjälper dig med alla dina tolkbehov
    Med kvalite som vår största drivkraft, & är vi företaget man i första hand ska vända sig till för tolkningar och översättningar

Boka tolk

Vi hjälper er med alla era tolkuppdrag på bästa sätt möjligt för uppdraget. Vi jobbar alltid på att matcha rätt tolk till ert uppdrag som om möjligt har specialkompetenser baserat på ert uppdrag. Våra tolkar jobbar alltid enligt god tolksed, och arbetar under strikt tystnadsplikt

Kontakttolk

De flesta tolkuppdrag

De flesta tolkuppdrag sker med tolken på plats. Vi erbjuder auktoriserade och kvalificerade tolkar som kan vara med på plats för att underlättar kommunikationen mellan dig och dina kunder och klienter

Telefontolk

Vid akuta uppdrag,

Vid akuta uppdrag, kortare ärenden eller i språk där det ibland kan råda brist på kvalificerade tolkar på plats kan vi erbjuda er hjälp via telefontolkning. Telefontolkning är även ett bra sätt för er att hålla kostnaderna nere då både restid och utgifter i samband med tolkningen försvinner.

Affärstolk

Vi erbjuder tolkar

Vi erbjuder tolkar som hjälper er under affärsmöten, vare sig det är på plats eller via telefon. Om ni har internationella kunder på besök kan våra tolkar vara med under hela besöket om så behövs.

Konferenstolk

Vid konferenser,

Vid konferenser, årsmöten och liknande sammanhang erbjuder vi tolkar med kompetens inom olika affärs- och specialområden. Våra tolkar kan hjälpa er både före, under och efter konferenstillfället. Priser för denna typ av uppdrag offereras på begäran. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera vidare era behov och erbjuda er bästa möjliga lösningen.

Översätta ljudfiler

Vi har auktoriserade översättare

Vi har auktoriserade översättare som kan hjälpa er översätta alla möjliga ljudfiler. Vårt system är uppbyggt på sådant sätt att vi alltid kan säkerställa att den bästa tolken är bokad för just ditt uppdrag. Vårt mål är att försöka boka samma tolk för ett uppdrag. Detta hjälper klienten och tolken att bättre sig samarbeta och förstå varandra. Ju mer en tolk vet om uppdraget desto smidigare blir processen.

Översättningar

Sigma tolkförmedling arbetar främst med auktoriserade översättade, godkända av Kammarkollegiet,
i de språk det är möjligt. På andra språk där en auktoriserad översättare inte finns eller i de fall där en
auktoriserad översättare inte behövs arbetar vi med mycket professionella översättare med många års erfarenhet.

Översättare & Tolk

Att arbeta som tolk är ett väldigt givande arbete där man får möjlighet att göra folk förstådda och
ge dem chansen att få sin röst hörd.

Vi sätter stor vikt på vårt arbete och förväntar oss att alla våra tolkar har samma inställning till arbetet där man alltid följer god tolksed och lägger stor vikt på sekretess och tystnadsplikt.

Vi kan erbjuda er olika anställningsmöjligheter som passar just din situation bäst. Vi kan erbjuda både hel- och deltidsanställningar, samt även frilans jobb.

Om detta låter som något för dig, kontakta oss idag!

Om oss

Vi hjälper dig med alla dina tolkuppdrag på bästa möjliga sätt för ditt uppdrag. Vi arbetar alltid
för att matcha rätt tolk för varje uppdrag och om möjligt erbjuda tolkar med branschkunskap för
din bransch. Våra tolkar arbetar alltid i enlighet med god tolksed och arbetar under strikt sekretess
01
Vi Erbjuder det Bästa Teamet

Utveckla Branschen

Hög kvalite på tolkar, ett bra samarbete mellan tolk och klient och snabb service är de viktigaste faktorerna inom tolkbranschen. Trots detta såg vi en stor brist på just dessa tre faktorer i branschen, och det var då idén för att starta Sigma tolkförmedling formades.

02
Bästa Tolkförmedlingen

Professionella Anställda

Vi och alla våra tolkar värderar vårt arbete högt och kommer därför alltid leverera högkvalitativa tolkuppdrag. Därför arbetar vi endast med professionella och erfarna tolkar.

03
Alltid Framåt

Vi Älskar Våra Kunder

Vår vision är att alla tolkar aktiva i branschen ska agera professionellt och värdera sitt arbete, detta gör vi genom ett bra samarbete och bra kommunikation med våra klienter och tolkar. Vår service ska underlätta ditt arbete, därför är din åsikt otroligt viktig för oss!

Våra kontaktuppgifter

Adress

Box 88, Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon

08-27 22 79

0733 37 00 67

E-post

info@sigmatolk.se